PokerNews Career

PokerNews Suomi maajohtaja

Etsimme henkilöä, joka on motivoitunut kasvattamaan näkyvyyttämme Suomen nettipelaamisen markkinoilla. Tämä työ on ideaali jokaiselle, joka on halukas saamaan lisäkokemusta toimitustyöstä nopeasti muuttuvalta dynaamiselta alalta.

Vastuualueet:

 • Vastuun kantaminen PokerNews Finland verkkosivustosta
 • Sivuston tietojen päivittäminen yhtiön ja alueellisten kehitysten osalta
 • Artikkeleiden ja tarjouskampanjoiden kääntäminen englannista suomeksi
 • Artikkeleiden luominen/kirjoittaminen paikallisella sisällöllä
 • Suomen PokerNews foorumin ylläpito
 • Uutisten ja tarjousten julkaiseminen PN Suomen Facebook ja Twitter tileillä
 • Markkinointineuvonta ja paikallisten pokerihuoneiden tuntemuksen jakaminen
 • Affliliate diilien neuvottelu

Vaatimukset

Pääasialliset:

 • Suomi asuinmaana.
 • Tuntemus oikean rahan nettipokerista.
 • Erinomaiset kirjalliset ilmaisutaidot.
 • Silmää yksityiskohdille.
 • Itsevarma yrittäjähenkisyys.
 • Tietoa ja kokemusta pokerihuoneista ja affiliate-markkinoinnista.
 • Sujuva suomen- ja englannin kielitaito (sekä kirjallinen että suullinen)
 • Halu työskennellä normaalien työaikojen ulkopuolella
 • Deadlinejen kurinalainen noudattaminen.
 • Kokemusta Content Management Systems (CMS) -järjestelmän käytöstä

Desirable:

 • Degree in Journalism/Marketing
 • Previous experience working for an online poker affiliate

Palkkaus

Osuus liikevaihdosta, alkaen 30 prosentista, mahdollisuus kasvuun kokemuksen pohjalta.

Hakeminen

Lähetä CV:si ja hakemuksesi (cover letter) englanniksi osoitteeseen [email protected]. Ilmoita nimesi ja hakemasi työnimike sähköpostiviestin aiheena.

Vanhempi markkinointijohtaja

Vanhemman markkinointijohtajan rooli tarjoaa mahdollisuuden johtavuuteen iBus Median markkinointitiimissä, jonka vastuulla on PokerNews.com:iin liittyvien brändien, sponsorisopimusten ja affiliate-markkinoinnin kehittäminen ja markkinointistrategioiden toteuttaminen. Roolissa toimivan henkilön tehtävänä on tukea kehittämistä ja strategioden totuttamista, jotta yhtiön liiketoiminnan kasvu ja tehokkuus voidaan ylläpitää.

Keskeiset vastuualueet:

 • Määrällisten tavoitteiden kehittäminen ja mittaaminen PokerNews.com:n markkinointistrategioita varten.
 • Kasvattaa sivuston käviämääriä SEO:lla, yhteistyösopimuksilla ja sosiaalisen median kampanjoilla.
 • Tuloskeskeisyys aktiivisen CRM:n, kampanjoiden hallinnan, mainosten myynnin ja markkinointihenkilöstön avulla.
 • Markkinointistrategioiden luominen ja kehittäminen ja toteuttamistekniikoiden parantaminen linjassa PokerNews.com:n vision kanssa.
 • Työskentely osakkeenomistajien kanssa analyysien, tuotehallinnan ja markkinoinnin kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja integroimiseksi.
 • Tarjota vahvaa johtavuutta iBus Median digitaalisessa markkinoinnissa ja auttaa IBus Mediaa saavuttamaan ja ylläpitämään yhtiön tavoitteet.
 • Aktiivisesti kehittää, ylläpitää ja hallita tärkeitä sopimuksia yhtiön sisällä ja myös ulkoisten osakkeenomistajien kanssa mukaan lukien myyjät, palveluntarjoajat, säätely- ja hallintoelimet, jotta haluttu liiketoiminnan tulos saataisiin aikaiseksi.
 • Kehittää luova, innovatiivinen ja tuloshakuinen työympäristö tehokkaan resurssien suunnittelun, päätöksenteon tukemisella ja henkilökohtaisella kannustamisella sekä vaikutusmahdollisuuksilla.
 • Osallistua tuoteanalyysien kehittämiseen, taloudellisien ennusteiden tekemiseen ja kuluttajan näkökulman tukemiseen johtamisen tukemisella ja markkinointitiimin strategioiden kehittämisellä kävijäliikenteen ja kampajoiden optimoimiseksi.
 • Operatiivisien budjettien kehittäminen sekä hallinnoiminen. Lisäksi uusien aloitteiden ja ideoiden karsiminen ja kehittäminen liikeideoiksi.

Pienin vaadittava pätevyys

Koulutus ja työkokemus:
 • Tietämys ja taidot tähän tehtävään tulisi olla hankittu liiketoimintaan keskittyneestä koulutuksesta, kuten markkinoinnin koulutuksesta.
 • 1-4 vuoden työkokemus vastuullisista työtehtävistä, jotka sisältävät vähintään vuoden työjakson johtamisesta.
 • Vastaava yhdistelmä koulutusta ja/tai työkokemusta voidaan ottaa harkintaan.
 • Maisterin tutkinto katsotaan eduksi.
Tekniset vaatimukset:
 • Loistava tietämys mainonnan, markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin periaatteista, käsitteistä, käytännöistä, tekniikoista ja työkaluista.
 • Kokemusta johdon raporttien ja/tai -esitelmien tekemisestä markkintointikampanjoille ja tuotekehittelylle.
 • Kyky työskennellä tehokkaasti haastavissa tilanteissa.
 • Kyky ajatella nopeasti ja vastata asianmukaisesti erilaisille kohderyhmille.
 • Kyky työskennellä usean asian parissa vaikuttaen yrityksen liiketoimintaan ja rakentamiseen.
 • Erinomaiset johtamis- ja ihmissuhteiden rakentamistaidot ylimmän tason sidosryhmien kanssa, sekä sisäisesti että ulkoisesti, moninaisessa organisaatiossa; arvostettu ja yhteistyökykyinen joukkuepelaaja; empaattinen ja osallistuva. Luotettava ja yhteistyöhenkinen.
 • Käytännön kokemusta liiketoiminnan suunnitelemisesta; kyky inspiroida muita innovatiivisuuteen, hyvin suunniteltuihin strategioihin, jotka auttavat yhtiötä siirtämään suorituskykynsä uudelle tasolle ja kyky komminikoida tärkeät asiat tehokkalla tavalla yhtiön sidosryhmille.
 • Vahvat tiiminrakennus- ja johtamistaidot, ja todistettu kyky motivoida, valmentaa ja kehittää.
 • Erinoimaiset strategisen ajattelun taidot; kyky löytää innovatiivisia mutta samalla käytännöllisiä strategioita päämäärien saavuttamiseksi ja kyky linkittää useita strategioita yhteinäiseksi tulevaisuuteen keskittyneeksi suunnitelmaksi.
 • Todella motivoitunut; et pelkää ottaa henkilökohtaista vastuuta asioista.
 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa ongelmanratkaisuun.
 • Kyky priorisoida töitä ja voimavaroja, säilyttäen yhtiön arvot mukana päätöksenteossa.
 • Nettipelaamisen voimavarojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen.

Hakeminen

Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi tai CV, tämän hetkinen sijaintisi ja palkkatoiveesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja lisää viestin otsikoksi ”Senior Marketing Manager”.