Luopuuko Ruotsi valtiollisesta pelimonopolista?

Luopuuko Ruotsi valtiollisesta pelimonopolista? 0001

Ruotsi on nyt yhden askelen lähempänä peliteollisuutensa avaamista ulkomaisille kilpailijoille, kun johtava hallituspuolue, maltillinen kokoomus, äänesti nykyisestä valtiollisesta monopolista luopumisesta tehdyn ehdotuksen puolesta. Ehdotukseen kuului Ruotsin valtion omistaman peliyhtiön, Svenska Spelin yksityistäminen. Äänestys maltillisen kokoomuspuolueen yli viikko sitten pidetyssä puoluekokouksessa ei tullut yllätyksenä, sillä yksi puolueen vaaliohjelman avainkohdista vuoden 2006 vaaleissa oli Ruotsin alkoholi- lääke- ja pelimonopolien purkaminen.

Huhtikuussa kokoomuspuolueen kansanedustaja Tomas Tobé ilmoitti, että tulevassa puoluekokouksessa oli tarkoitus ottaa asia käsittelyyn, ja sanoi: "Ruotsi tarvitsee esimerkkitapauksen siitä, että valtion luopuu roolistaan yhtenä markkinoiden osakkaana. Samanaikaisesti tulisi voimistaa valtion säätelevää roolia ja pelimarkkinoiden valvonta tulisi tehdä riippumattomaksi". Maltillisen kokoomuksen kaksi hallitusyhteistyöpuoluetta, liberaalipuolue ja kristillisdemokraatit, ovat myös ilmoittaneet kannattavansa kilpailua Ruotsin pelimarkkinoilla.

Äänestys pidettiin vain pari päivää sen jälkeen, kun Svenska Spel oli julkistanut ennätysmäisen lähes 1,4 miljardin kruunun tuloksen kolmannella vuosineljänneksellään. Vuonna 2006 Svenska Spel lahjoitti 3,4 miljardia kruunua Ruotsin valtiolle, 1,2 miljardia kruunua Ruotsin urheiluliitolle ja lähes 154 miljoonaa kruunua Ruotsin nuorisopolitiikan keskusvirastolle, Ungdomstyrelsenille. Viime viikon perjantaina Svenska Spel ilmoitti, että eräs valtiojohtoinen peliyhtiö oli saanut hallitukseltaan luvan tarjota nettipokeria yhdessä Svenska Spel –yhtiön ja nettipeliohjelmistoja tuottavan BossMedian kanssa. Tuon yhtiön nimeä ei ilmoitettu, mutta se on World Lottery Association –yhdistyksen jäsen ja käyttää Boss Median ohjelmistoja sekä Svenska Spelin turva- ja valvontajärjestelmiä. Miksi Ruotsi haluasi myydä tuottoisan liikeyrityksensä? Vaikka yhtiötä on arvosteltu köyhempiin kansanosiin kohdistuneesta ja yliaggressiivisesta mainonnastaan, todellinen syy on luultavasti Ruotsin ja Euroopan unionin välinen kiista.

Euroopan komissio on lähettänyt vuoden 2006 huhti- ja lokakuussa Ruotsille viralliset huomautukset, joissa todettiin, että Ruotsin rajoittava pelikäytäntö on ristiriidassa EU:n kauppapolitiikan kanssa. Kesäkuussa 2007 Euroopan komissio antoi Ruotsille virallisen kehotuksen, että sen pitäisi muuttaa uhkapelilakejaan. Huomautuksen saatuaan Ruotsi puolusteli politiikkaansa, ja väitti, että valtion monopolin on tarkoitus on suojata väestöä ja ehkäistä rikollista toimintaa. Heinäkuussa 2006 Svenska Spel ilmoitti pyrkivänsä Baltian maiden pelimarkkinoille, mikä asetti kyseenalaiseksi sen EU:lle antaman puolustuspuheenvuoron. Oliver Drewes, Euroopan komission puhemies, huomautti: " Voisi kysyä, pitäisikö pohjoismaisten monopolien pyrkiä muille markkinoille, samalla kun ne oletettavasti yrittävät suojata omaa monopoliasemaansa."

Maltillisen kokoomuspuolueen äänestys on ensimmäinen lupaava askel siinä, että he sekä täyttävät vaalilupauksensa että taipuvat noudattamaan EU:n säännöksiä. Virallinen aikataulu peliteollisuuden monopolin purkamiselle on silti vielä avoinna.

Mitä ajattelet nyt?

More Stories

Other Stories